กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมวันที่ 1 เวลา 08.00 –11.00 น 1. ต้อนรับแต่งชุดไทดำภาษาไทดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมตนไทดำ 2. ทำภารกิจส่วนตัว 3. ดื่มน้ำสมุนไพร 4. ไหว้ศาลเจ้าปู่ ศึกษาดูงานกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ - ศูนย์การเรียนรู้บ้านอ้ายเอม (พ่อ,แม่) - กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 2 - บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ - ไหว้พระประจำวันเกิด ณ วัดเทพบัณฑิตและวัดศรีโพธิ์แก้ว เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เมนู (ซุปไก่,ซุปผัก,แจ่วอด,ไข่เจียว,ส้มตำ,ไก่ดำย่างสมุนไพร) เวลา 13.00-16.00 น. 1.ชมการละเล่นโยนมะกอนเสี่ยงทาย 2.ชมการสาธิตทำโคมไฟ การจักรสาร ของที่ระลึก(หัวใจไทดำ) เวลา 17.00-20.00 น. 1.เข้าที่พักโฮมสเตย์ 2.โฮมสเตย์ออกมาส่งนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ 3.พิธีเรียกขวัญแบบไทดำ พิธีกรรมแบบไทดำ 4.รับประทานอาหารเย็น (ลาบมะเขือขืน,ซุปเนื้อหมู,ซุปผัก,แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ ข้าวแดกงา-เผือก) 5.ชมการแสดง แซปาง,แซไต,ฟ้อนแคน (นักท่องเที่ยงร่วมแสดงด้วย) 6.เข้าที่พักโฮมสเตย์ กิจกรรมวันที่ 2 เวลา 06.00-12.00น 1.ตื่นนอนทำภารกิจที่โฮมสเตย์ 2.ใส่บาตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ 3.ทานข้าวเช้า(ข้าวต้ม,กาแฟอาราบิก้า ,กาแฟดำ) 4.ช็อปปิ้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝาก ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ 5.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ