กิจกรรมการท่องเที่ยว

#ทริปท่องเที่ยว#บ้านตาลอง 1วัน เที่ยวไหนบ้าง เวลา 09.00 น. ดื่มน้ำสมุนไพรกินข้าวต้ม เวลา 09.30 น. ไหว้พระประธาน -ศาลปู่ตา เวลา 10.00 น. ชมฐานการเรียนรู้มอมูล เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูอาหารพื้นถิ่น) เวลา 13.30 น. ชมกิจกรรมแปรรูปและเรียนรู้การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ