กิจกรรมการท่องเที่ยว

เป็นลานใช้แสดงกิจกรรมการแสดงของหมู่บ้านและมีการจัดงานขันโตกต้อนรับนักท่องเที่ยว