กิจกรรมการท่องเที่ยว

นั่งรถไฟเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนเก่า : หนองจอก เที่ยวสบายๆ ชมตึกไม้โบราณ วิถีชุมชนเก่า คูบัวงาม เพลินชิมของอร่อย หากอยากดูดอกบัวราชินีให้ไปเที่ยวช่วงเดือน มีนาคม- พฤษภาคม วันแรก - เช้า นั่งรถไฟไปที่สถานีหนองจอก - สาย ถึงสถานที่หนองจอก แวะไหว้ศาลเจ้าปุนเถ่ากง เก็บของที่โฮมสเตย์ - เที่ยง กินผัดไทนายฮวด ชมพิพิธภัณฑ์หนองจอก เดินชมชุมชน - เย็น เที่ยวตลาดนัดยามเย็น วันที่สอง - เช้า เดินตลาดเช้า ใส่บาตร กินกาแฟ อาหารเช้า ชมคูบัว ไหว้พระที่วัดหนองจอก - สายๆ ปั่นจักรยาน เที่ยวรอบชุมชนดูชีวิตผู้คน ถ่ายรูปตึกเก่า - บ่าย ซื้อของก่อนกลับ ขึ้นรถไฟกลับ