กิจกรรมการท่องเที่ยว

เกิดจากการนำเอาวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมาจัดรูปกิจกรรมวางตำแหน่งเชื่อมโยงกับทุนทางสังคมคือวัฒนธรรมที่เข้มแข็งความอ่อนน้อมมีมนต์เสน่ห์ในบริบทวิถีไทบ้านอิสาน ผนวกทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งภูเขา ลำน้ำ สายน้ำตก เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ในหมู่บ้านหนองแหนแห่งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงวัว และเกือบทุกบ้านเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนหนองแหน ที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงวัวมาศึกษาเรียนรู้ที่ฟาร์มบ่อยครั้ง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เราจึงมีความคิดที่จะนำวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เลี้ยงวัวมานำเสนอในลักษณะของการท่องเที่ยว นำลูกหลานคนเลี้ยงวัวมาร่วมกิจกรรมการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่ากิจกรรมการเต้นคาวบอย การคล้องวัว การต้อนวัวด้วยเสียงแซ้ นอกจากนี้ ชุมชนหนองแหน ยังมีต้นทุนทางธรรมชาติที่งดงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการผักผ่อน มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่ออ่างกกกุง ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา 3 ลูกคือ เขานมสาว ภูผาอีด่าง และภูทางเกวียน อ่างเก็บน้ำกกกุง มีธรรมชาติสวยงาม มีที่ตกปลา มีที่ตั้งแคมป์ และปั่นจักรยานรอบอ่าง จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ แอดเวนเจอร์ได้ ภูทางเกวียนก็เป็นหุบเขาขนาดเล็กที่มีประวัติความเป็นมา มีความร่มรื่น สงบงามทางธรรมชาติ บ้านหนองแหน เรายังมีวัดป่าพุทธิคุณ ซึ่งมีพระธาตุเขียวแก้วจำลอง อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา มีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปขศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และในหมู่บ้านยังมีถนนเส้นหนึ่งชื่อว่า ถนนสายบุญ ทุกเช้าจะมีพระภิกษุ จาก5วัด มาบิณฑบาตเป็นพระที่อยู่บนยอดภู 3 วัด จะลงมาบิณฑบาตรช่วงเวลาตี 5 พระวัดบ้านอีก 2 วัด จะบิณฑบาตรช่วงเวลา 7 โมงเช้า ซึ่งนักท่องเที่ยวไปที่เดียวได้ตักบาตรทั้ง 5 วัด ตามเส้นทางถนนสายบุญของชุมชนบ้านหนองแหน จากที่กล่าวมาข้างต้น เราได้จัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจดังนี้ “เที่ยวชมหมู่บ้านคาวบอย ตามรอยพระพุทธศาสนา ซื้อผ้าพื้นเมือง นั่งรถเครื่องชมเนินนมสาวอ่างกกกุง เลาะชมทุ่งภูทางเกวียน” 12.00 น. รับประทานอาหาร(สเต๊กโคขุน) 13.00 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน 15.00 น. ไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้ว ไหว้พระใหญ่ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว ณ วัดป่า พุทธิคุณ 18.00 น. ร่วมแคมป์ปิ้ง คาวบอยไนท์ ชมและร่วมเต้นคาวบอย รับประทานอาหารพาแลง (อาหารพื้นถิ่นที่สุดแสนอร่อย) 21.00 น. เข้าที่พักผ่อน 06.00 น. ร่วมตักบาตรที่ถนนสายบุญ (บ้านโฮมสเตย์เตรียมของตักบาตรให้) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.30 น. นั่งรถเครื่องหรือปั่นจักรยานชมอ่างกกกุง ชมภูทางเกวียน 11.00 น. ช็อปปิ้ง ร้านผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(อาหารพื้นเมือง) 13.00 น. ส่งนักท่องเที่ยว จบทริป *** ค่าใช้จ่าย 990บาท/คน(กรุ๊ป 10คนขึ้นไป) สำหรับอาหารพื้นถิ่น ที่จัดพาแลง ได้แก่ 1. ข้าวเหนียวนึ่งกลอย ความอร่อยที่ลงตัวเนื่องจากหนองแหนภูมิประเทศเป็นภูเขา มีกลอยมาก และใช้ข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของ อ.กุดชุม มานึ่งกับกลอยห่อใบตอง ของอร่อยหากินยากมีที่นี่ชุมชนบ้านหนองแหน 2. แกงหน่อไม้สร้างไพร เป็นหน่อไม้ธรรมชาติที่มีรสหวาน ปลอดสารพิษ 3. ปลาส้มทอดสมุนไพร ซึ่งปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของยโสธร นำมาทอดใส่สมุนไพร ซึ้งในอ.กุดชุมเป็นแหล่งใหญ่ที่ผลิตสมุนไพร ทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป 4. น้ำตกโคขุนหนองแหน ซึ่งเป็นเนื้อโค เกรดพรีเมียม จากฟาร์มหนองแหน 5. ส้มตำสาวคาวบอย ส้มตำรสชาติแซ่บจากสาวคาวบอยหนองแหน 6. ขนมหวาน คือกลอยหมกหรือผลไม้ตามฤดูกาล ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสนุกสนานและลิ้มลองความแซ่บของอาหารพื้นถิ่น..หนองแหน