กิจกรรมการท่องเที่ยว

08:00 พบกันที่หาดทรายแก้ว
08:30 สำรวจปริมาณประชากรจั๊กจั่นทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว
(เปียกน้ำ นิดหน่อย/ลงน้ำได้)
09:15 เดินทางมาที่ศาลาหมู่บ้านชาวมอเกลน
09:30 ชัขึ้นชมกระชังกุ้ง จับกุ้งมังกรเป็นๆ
10:30 ไหว้สักการะโต๊ะปากพระ เรื่องการงาน (ลงหาด)
11:00 อ่าวบางขวัญ แวะถ่ายภาพ สะพานสารสินอีกมุม (ลงหาด)
11:30 สะพานสารสิน อธิษฐานเรื่องความรัก ถ่ายวิวใต้สะพาน
12:00 กลับขึ้นฝั่งศาลาหมู่บ้านชาวมอแกน