กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่่ ๑ เรียนรู้ขนมไทยมงคลยลริมคลอง ประเภท บุคคลหรือหมู่คณะ -ไหว้ศาลเกาะเรียน 1 ชั่วโมง -ไหว้พระวัดช่างทอง สักการะหลวงพ่อใหญ่สมัย รัชกาลที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง -กลับมาดูการทำขนมไทยมงคล 9 ชนิดทองหยิบทองหยอดกับทายาทท้าวทองกีบม้า(คุณป้ามะลิ) เวลา 1- 2 ชั่วโมง -เดินทอดน่องกับสะพานไม้ไผ่เลียบคลองที่ขุดลัดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ชมบรรยายกาศวิถีริมคลอง ที่สงบร่มเย็นเพลิดเพลินกับธรรมชาติดูนกกระจาบบินออกหากินหรือกลับรัง(มีเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็น เวลา ตามอัธยาศัย(ประมาณ 30 นาที -จบทริปทัวร์ในหมู่บ้าน แต่สามารถเชื่อมโยง ไปแอ่งใหญ่ หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านฮอลันดา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ใชยมงคล