กิจกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1 09.00 น. กิจกรรมต้อนรับ บริการน้ำดื่ม พานมัสการพระสิงห์ยองและพระงามนางเหลียว ผู้นำกล่าวต้อนรับโดยสังเขป 10.00 น. ชมแหล่งเรียนรู้ภายในวัด พิพิธภัณฑ์จาวยอง 10.30 น. ชมรมสมุนไพรจาวยอง ทอผ้ายอง ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 11.30 น. กิจกรรมในร่ม สอนทำอาหารยอง แอ็บใบบะฟัก พร้อมกิ๋นข้าวตอน รับประทานอาหารเมนูตามฤดูกาล 13.00 น. กิจกรรมสอนทอผ้า (สุทัศนาผ้าฝ้าย) กิจกรรมสอนทำหมวกกะโล่ (เฮือนเจ้นขุน) กิจกรรมสอนทำยาดมยอง (ชมรมสมุนไพรจาวยอง) 17.00 น. สัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่ขัวแตะ ชมวิว เช่าชุดยองถ่ายรูป จากนั้นเข้าที่พัก 19.00 น. กิ๋นข้าวแลง รับประทานอาหารขันโตก พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม ผู้นำกล่าวทักทาย แลกเปลี่ยนอู้จ๋ากันตามอัธยาศัย 21.00 น. พานักท่องเที่ยวเข้าที่พัก พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัย วันทึ่ 2 07.00 น. รวมตัวกันที่วัดป่าตาล เพื่อตักบาตรทำบุญ 08.00 น. เดินท่องชุมชนชมแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางของชุมชน โดยนักเล่าเรื่องของชุมชน ตาเหลิมข้าวกล่องใบตาล อาตูนสอนทำโคมล้านนา ตาเดชจักสาน สอนสานโก๋ย ซ้าโหด ชมการทำกระดาษสาพ่อติ๋บ ชมการแปรรูปเสื้อผ้า พันธุ์ทอง อุษณีย์ ชมสวนเกษตร 11.30 น. ทดลองทำอาหาร ขนมครก ไข่ป่าม 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. กิจกรรมทำยาหอมสมุนไพร 14.30 น. พักเบรก 15.00 น. กิจกรรมสปาเท้า 15.20 น. กิจกรรมขอบคุณ บอกลา