กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยรถเมล์สองแถวไม้ สักการะพระวิษณุ อาบน้ำแร่ร้อน นวดสปา สลับกับเที่ยวน้ำตก 16 ราง สายน้ำตกเย็นฉำ่หน้าร้อน สปาปลาเท้า ชิมไข่ฮอนเซนที่ผ่านแช่น้ำแร่ร้อน 18 ชั่วโมง ทานขนมจีนแกงไตปลาทรงเครื่องในพลก แวะช้อปสุดยอดโอทอปเด่นเมืองระนอง แวะชมบ่อน้ำร้อนพ่อ บ่อแม่ "รักษะวาริน" ชมป่ากลางเมือง ชมพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง จบด้วยแวะชมศิลปโบราณบ้าน100 ปีเทียนสือ สิ้นสุดการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ