กิจกรรมการท่องเที่ยว

•แพจเกจการท่องเที่ยว “ไปเช้า-เย็นกลับ” ได้ฟังบรรยายเรื่องการแนวคิดและการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้มีโอกาสไหว้พระอุปคุต วัดพุแค ศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การอนุรักษ์สิ่งหายากในชุมชน กิจกรรม“แหย่รูปู”ฟังบรรยายกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากทรัพยากรธรรมชาติที่มี+กิจกรรมกินน้ำไผ่ •แพจเกจการท่องเที่ยว “สองวัน หนึ่งคืน” ทำกิจกรรม ณ ตลาดหัวปลี เดินสำรวจ เยี่ยมชมและซื้อของฝากของที่ระลึกที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เดินทางไปหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีที่บ้านชุ้ง/รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวอัจฉรา ชมสวนหินล้านปี/เยี่ยมชมเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ /เดินทางถึงพิพิธพรรณ โรงคั่ว บ้านไร่กาแฟ ชมข้าวของเครื่องใช้โบราณหายาก