กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการทอผ้าไหม สาวไหม , ทำนาปลอดสารพิษแบบดั้งเดิม ใช้ควายไถนา , ขี่ควาย ขี่เกวียนชมสวนชุมชน , ชมฐานตีเหล็ก