กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว 1 วันราคา 750 บาทต่อท่าน ท่องเที่ยว 2 วัน หนึ่งคืน ราคา 1,000 บาทต่อท่าน เริ่มต้นที่ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลปู่ตา ชมฐาน ทอผ้าไหม ผ้าเทโร ชมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การทำข้าวอินทรีย์ ทำขนมเปียกปูนใบเตยสด การทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ พักโฮมสเตย์ รับประทานอาหารแพริมน้ำ พัก 1 คืน ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร แวะจุดเรียนรู้การทำขนม แวะดูฟาร์มจระเข้ การทำบายศรี การร้อยมาลัย