กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว 1 วัน ราคา 600 บาทต่อท่าน ท่องเที่ยว 2 วัน หนึ่งคืน ราคา 1,000 บาทต่อท่าน วันแรกรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลปู่ตา ชมฐานทอผ้าไหมพื้นเมือง ผ้าเทโร แวะเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฐานทำปลาส้ม หมูหวาน กล้วยฉาบ เสื้อสกรีน หมวกสกรีน กระเป๋าสกรีน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารที่่แพริมน้ำ สมสาธิตการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ ค่ายเกียรติ หมู่ที่ 4 วันที่ 2 ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร ปั่นจักรยาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมอ่างเกาะแก้ว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ซื้อสินค้าที่ระลึกบ้านสองหนอง