กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว 1 วัน ราคา 600 บาทต่อท่าน ท่องเที่ยว 2 วัน หนึ่งคืน ราคา 1,000 บาทต่อท่าน วันที่ 1 ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เรียนรู้การทอเสื่อกก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่่อกก การเย็บพรมเช็ดเท้า การสานกระติ๊บข้าว การทำพวงกุญแจ วันที่ 2 เข้าพักโฮมสเตย์ ชาวบ้านเลี้ยงต้อนรับ ตื่่นเช้าทำบุญตักบาตร ไหว้ศาลปู่ตา ชมสินค้า ทดลองแปรรูปสินค้ากับกลุ่มอาชีพทอเสื่่อกก เสื่่อพับ เสื่่อม้วน กระเป๋า และเดินทางกลับ