กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่่ยว 1 วัน ราคา 650 บาทต่อท่าน ท่องเที่่ยว 2 วัน หนึ่งคืน ราคา 900 บาทต่อท่าน วันที่ 1 ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่่ยว แวะกราบพระใหญ่ ชมสวนไผ่กิมซุง ชมฐานสานกระติ๊บข้าว การทำน้ำตาลอ้อย ทอพรมเช็ดเท้า ทอผ้าเทโร ชมการทำขนมนางเล็ด ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก วันที่่ 2 เข้าที่่พักโฮมสเตย์ ชาวบ้านเลี้ยงต้อนรับ ชมการละเล่นพื้นบ้าน ตื่นเช้าทำบุญตักบาตรสี่ทิศ ปั่นจักรยานชมทุ่ง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ