กิจกรรมการท่องเที่ยว

อาบน้ำแร่ร้อน ปั่นจักรยาน เที่ยวน้ำตกสิบหกราง แวะดูวัฒนธรรมอินเดีย สักการะวัดฮินดู