กิจกรรมการท่องเที่ยว

08.00 น. เดินทางออกจาก กทม. 10.00 น. เดินทางถึงบ้านหัวหมอนคลอง 15 แวะจุดถ่ายรูป ของหมู่บ้านที่สือความหมายถึงอากาศบริสุทธิ์ 11.00 น. เยี่ยมชมมัสยิด ก้ามาลุ้ลอิมาดะห์ 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 น. เที่ยวชมวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติ - การต้มปลาทู - ชมการทำไร่หญ้า - ชมการปักผ้า - ชมการทำกระถางปูนเปลือย และลองทำกระถางปูนเล็ก - ชมการทำตุ๊กตาโมบาย 15.00 น. เลือกซื้อของฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาหาร ของฝากของที่ระลึก 16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ