กิจกรรมการท่องเที่ยว

วันแรกชมการแสดง รำ เซ้ง ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ ที่สวยงาม ที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน วันที่สอง ชมการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาสิ่งศักสิทธิ์ ขอฝน ให้ตกต้องตามฤดูการ ในค่ำคืนท่านจะได้ชมการแสดงศิลปะ ดนตรี อาหารพื้นถิ่นเลิศรส นอนเอนอิงบ้านพักโฮมสเตย์