กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านม่วงขาว มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนี้ # ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ต้องไม่พลาด >>งานบุณข้าวหลาม ช่วงเวลา 14 ค่ำ เดือน 3 (เผาข้าวหลาม) 15 ค่ำ เดือน 3 (ทำบุญที่วัด) >>ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน และรดน้ำขอพรผุ้สูงอายุ และก่อพระเจดีย์ทราย ช่วงเวลา เดือนเมษายน >> ประเพณีสูตเสื้อสูตผ้า (พิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ) ช่วงเวลา 13 เมษายน ของทุกปี >> ประเพณีกลางเดือน 5 (งานนมัสการหลวงพ่อต้นโพธิ์) ช่วงเวลา ขึ้น 13 - 15 ค่ำ เดือน 5 >> ประเพณีกลางเดือน 6 (บุญบั้งไฟ) ช่วงเวลา ขึ้น 13 - 15 ค่ำ เดือน 6 >> งานประจำปีส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดต้นโพธิ์ ช่วงเวลา วันวิสาขบูชา >> วันสารทพวน ช่วงเวลา แรม 14 ค่ำ เดือน 9 >> งานเทศมหาชาติ ณ วัดม่วงขาว ช่วงเวลา แรม 7 ค่ำ เดือน 11 # ชื่นชอบกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต้องไม่พลาด >> เชิงเกษตร ได้แก่ การทำนาแปลงใหญ่ การทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการเลี้ยงกบ >> เชิงโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ วัดม่วงขาว สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ เยี่ยมชมมณฑปสร้างครอบโบสถ์เก่า ภายในมีบ่อน้ำโบราณ และสระ-คลองโบราณ >> เชิงแปรรูปอาหารโบราณ ได้แก่ การทำขนมหัวผักกาด >> เชิงหัตถกรรม ได้แก่ การทำกระเป๋าหนังเทียม กล่องเอนกประสงค์ และการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สวยงาม