กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ศูนย์ผ้าหั่นลาย เพื่อเรียนรู้ การทอผ้า และแปรรูปผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า พวงมาลัยผ้าขาวม้า เป้นต้น และลิ้มรสอาหารอันเป็นลักษณะของพื้นถิ่น ที่รสชาติแซบถึงใจ และก่อนกลับเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนในชุมชน เดินทางออกจากหมู่บ้านมาเพียง 1 กม. แวะเที่ยวเขาฉกรรจ์ มีถ้ำมากมาย ชมฝูงค้างคาวบินออกหากินยามเย็น และให้อาหารลิง