กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านท่าโพมีปฏิทินการท่องเที่ยว ทำให้มาเยี่ยมได้ตลอดปี ดังนี้ มกราคม : ชมทุ่งทานตะวัน กุมภาพันธ์ : งานปิดทองหลวงพ่อโพธิมงคล กินแกงเลียงผักซึกโบราณ, ปลาหวานสะเดา มีนาคม : กิน มันเพิ่ม เมษายน : ประเพณีสงกรานต์ (เก็บดอกไม้เข้าโบสถ์) พฤษภาคม : บุญสลากภัต กินสำหรับคาวหวาน มิถุนายน : ชมทุ่งนาพากินแกงกะบุก กรกฎาคม : แห่เทียนเข้าพรรษา ร่ำสุราส่งท้าย สิงหาคม : กินข้าวกะยาคู ดูการละเล่นพื้นบ้าน กันยายน : ชมทุ่งนาสีทอง กินปลาในหนอง ตุลาคม : ตักบาตรเทโว พฤศจิกายน : ลอยกระทงโบราณ กินอาหารบ้านบ้าน ธันวาคม : เกี่ยวข้าว, ร้องเพลงเกี่ยวข้าว คนนากินปลาจากทุ่ง นอกจากนั้นมีบ้าน Homestay อย่างน้อย 6 หลังไว้บริการนักท่องเที่ยว ราคาเริ่มต้น 200 บาท/คน/คืน