กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถรางนำเที่ยวโดยโปรแกรมท่องเที่ยว เริ่มจาก 1.เที่ยมชมวัดโพธิ์ประทับช้าง มนัสการหลวงพ่อโต พระพุธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานในวัดโพธิ์ประทับช้างอายุ ๓๐๐ ปีเศษ ชมต้นตะเคียนอายุกว่า ๒๕๐ ปี และชมศาลพระเจ้าเสือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งอโยธยา 2. เยี่ยมชุมกลุ่ม OTOP หุ่นปั้นจากขี้เลื่อยและการจักสานผักตบชวาซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองปั้น และสานผักตบชวาเพื่อห่อลูกส้มโอ 3. แวะสวนส้มอินทร์ทอง (ส้มโอพันธุ์ทองดี) เพื่อชิมส้มโอที่แสนอร่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งอ.โพธิ์ประทับช้างนี้มีสวนส้มโอที่มีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่ มีทั้งพันธุ์ท่าข่อย พันธุ์ขาวแตงกวา และพันธุ์ทองดี ซึ่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ส้มโอจะมีรสหวานอร่อย 4. วัดท่ามะปราง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา 5. สวนส้มโอลุงทองใบ (ท่าข่อย) ส้มโอท่าข่อยซึ่งเป็นผลไม้ GI ของพิจิตร 6. กลุ่มขนมไทยคุณธรรมบ้านวังกระโดน นักท่องเที่ยวจะได้ทานขนมไทยแสนอร่อยจากฝีมือของคนในชุมชนบ้านวังกระโดน 7. ศูนย์ส้มโอส่งออก ที่ทำรายได้ให้กับชาวสวนส้มโอ 8. กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้าง (แม่จำนงค์) นำผลิตภัณฑ์จากส้มโอและผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแปรรูป นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการและทดลองทำ 9. กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีของคนไทยที่ใช้ควายในการประกอบอาชีพ ไถนา เทียมเกวียน นักท่องเที่ยวจะได้รับประทานอาหารพื้นถิ่นจากชุมชนแสนอร่อย และเดินทางกลับด้วยความสุขกับการท่องเที่ยวทริปนี้