กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวบ้านวังทะลุ มีหลากหลายแนว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง >> หากต้องการท่องเที่ยว "ชม ชิมช้อป แชะ & แชร์" ต้องมาตลาดน้ำวัดใหม่นาบุญ อิ่มบุย อุ่นใจ ที่มีสินค้าและอาหารมากมายหลากหลาย มีจุดถ่ายภาพที่สวยงาม ทั้งกิจกรรมทางบก เช่น การยิงปืนลม กิจกรรมทางน้ำ เช่น การพายเรือ และเรือปั่นกันเชียงน้ำ >> ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้มูลไส้เดือน ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ >> กิจกรรมเพื่อสังคม การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรียนรู้การจัดการยาเสพติดที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบได้ >> ท่องเที่ยวด้านการพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ เรียนรู้การทำลูกประคบ สบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน ไข่เค็มดินสอพอง น้ำสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย