กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้หลวงปู่สด ชมต้นโพธิ์ใหญ่ เรียนรู้ทำดอกไม้จากดินไทย แวะชมฟาร์มเห็ด