กิจกรรมการท่องเที่ยว

เดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่น ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 และเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 201 ระยะทาง 111 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงบ้านเซินเหนือ อำเภอภูผาม่าน เป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน และขอนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ไหว้หลวงปู่ลี พระเกจิ ที่เคารพ บูชาของชาวชุมชน ขอพรก่อนท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่านให้มีความสุข ภายในวัดเฉลียงทอง 2. เช็คอินที่ต้นเฉลียงทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ตำนานแห่งเมืองภูผาม่าน และเป็นรุกขมรดกทางวัฒนธรรม 3. ชมการละเล่นสะบ้า ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน 4. นั่งรถอีแต๊กหรือปั่นจักรยานไปเช็คอินที่ทุ่งนาป่าหมาก และสะพานบุญผลา (ขัวสองพี่น้อง ระหว่างอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น) 5. หลังจากนั้นรถอีแต๊กพาไปชม ช็อป กลุ่มทอผ้าใต้ถุน ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 6. และไปเช็คอินต่อที่ "เฮือนไทภู" ซึ่่งเป็นบ้านโบราณ ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ 7. กลับมารับประทานอาหารกลางวัน คั่วเนื้อ คั่วปลา อาหารพื้นถิ่นของคนภูผาม่าน ณ ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยว วัดเฉลียงทอง 8. นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยรอชมค้างคาวนับล้านออกตอนพลบค่ำ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ