กิจกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางการท่องเที่ยว บ้านผาน้ำเที่ยง "ทริป 2 วัน 1 คืน" วันที่ 1 เวลา 09.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนล้านผาน้ำเที่ยง เช็คอินที่จุดชมวิว ชุมชนให้การ ต้อนรับ นั่งรถทำเที่ยวชมหมู่บ้าน รับฟังบรรยายสรุปของหมู่บ้าน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศาลากลางบ้าน) เวลา 10.00 น. ไหว้พระที่วัดถ้ำผาน้ำเที่ยง สักการะปู่-ย่า ชมบ่อน้ำทิพย์ แว๊ะ ช๊อป ชิม ชม สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลบริบูรณ์ หลังจากนั้นก็แว๊ะชมสวนกุหลาบบ้านผาน้ำเที่ยง เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น (อาหารกลางวัน) เวลา 13.00 น. ไหว้พระที่วัดถ้ำบัวบาน เวลา 14.00 น. ไหว้พระที่วัดถ้ำแสงธรรม เวลา 16.30 น. ร่วมกิจกรรมการจัดดอกไม้สด ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลบริบูรณ์ เวลา 17.00 น. เข้าที่่พักบ้านพักรับรอง (โฮมสเตย์) เวลา 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น บายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน รำวงชาวบ้าน ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่จัดเตรียมไว้ให้ที่บ้านพัก เวลา 08.00 น. เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน เวลา 09.00 น. ชมไร่นาสวนผสม ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ (นายลี้ แผลงนอก) เวลา 10.00 น. ชมไร่นาสวนผสม ฐานการเรียนรู้ การปลูกผักหวานป่า (นายสวาท หวังพันกลาง) เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมการจัดดอกไม้สด ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลบริบูรณ์ เวลา 12.00 น. นั่งรถนำเที่ยว เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง ถ่ายภาพ ร่วมกันที่จุดเช็คอิน และแชร์สู่โลกโซเซียล ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยมา เยือนบ้านผาน้ำเที่ยง " ปักกิ่งเมืองไทย เชียงใหม่อิสาน" " ทริป 1 วัน " One day Trip เวลา 09.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง เช็คอินที่จุดชมวิว ชุมชนให้การ ต้อนรับ นั่งรถนำเที่ยวชมหมู่บ้านและรับฟังบรรยายสรุปของหมู่บ้าน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ( ศาลากลางบ้าน) เวลา 10.00 น. ไหว้พระที่วัดผาน้ำเที่ยง สักการะปู่-ย่า ชมบ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์ ประจำหมู่บ้าน แว๊ะ ช๊อป ชิม ชม สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลบริบูรณ์ หลังจากนั้นก็แว๊ะชม สวนกุหลาบบ้านผาน้ำเที่ยง เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น (อาหารเที่ยง) เวลา 13.00 น. ไหว้พระที่วัดถ้ำบัวบาน เวลา 14.00 น. ไหว้พระที่วัดถ้ำแสงธรรม เวลา 16.30 น. ชมไร่นาสวนผสม ฐานการเรียนรู้ การปลูกผักหวานป่า (นายสวาท หวังพันกลาง) เวลา 17.00 น. ขึ้นรถเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ