กิจกรรมการท่องเที่ยว

มาเยือนบ้านบุ่งคล้ากลาง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สุดขอบ ประเทศไทย ชวนมาสัมผัสวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นๆ จะมองเห็นไอหมอกบนภูเขาฝั่งสปป.ลาว ความสวยงาม จากดินแดนเพื่อนบ้านที่ส่งตรงให้ชาวไทย และร่วมสัมผัสวิถีชีวิตอันผูกพันของชาวบุ่งคล้ากับลุ่มน้ำโขง ล่องเรือท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้านได้อีกด้วย 20-30 คน อัตราค่าใช้จ่าย 650 บาท/คน สำหรับ 1 วัน และพักค้างคืนค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/คน