กิจกรรมการท่องเที่ยว

อมยิ้มที่ริมบึง ที่ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง อยู่ที่วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จ. ราชบุรี