กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ราคา 990บาท/คน (รวมที่พัก + อาหาร) กิจกรรมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดทริปการท่องเที่ยว - ชมฐานเรียนรู้ 3 ฐาน เช่นการทอเสื่อคล้า/ทอเสื่อกก ,การแกะสลักหินทราย ,การประดิษฐ์ไม้กวาด / การทำผึ้งสีปาก - ชมต้นไทรที่มีผึ้งอาศัยอยู่เป็นร้อยรัง ,ฝายห้วยตาเขียว ,พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมตลาดบ้านผึ้งร้อยรัง - ใส่บาตรเช้า บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงตีผึ้งร้อยรัง สาธิตขั้นตอนการบีบน้ำผึ้ง