กิจกรรมการท่องเที่ยว

เราขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับชุมชนโคกว่าน จ.บุรีรัมย์ ชุมชนที่ทำทั้งเกษตรกรรมและเมื่อว่างจากเกษตรกรรมก็ทำการค้าขายจนมีสินค้า OTOP ขึ้นชื่อประจำหมู่บ้านอย่าง “ข้าวเม่า” ไม่ว่าจะสายชิมหรือสายชิลล์ก็อย่าลืมแวะมากัน