กิจกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับจุดเด่นของบ้านดอนข่า คือ ความเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะพบกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอชนบทและอำเภอใกล้เคียง ทั้งถนนสายไหม ศาลาไหมไทย หมู่บ้านเต่า และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น