กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักเล่าเรื่องของชุมชนพาท่านขึ้นรถรางของชุมชนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลตาเถร ศาลยายชี พาเที่ยวลานค้าชุมชน ดูศูนย์สาธิตการตลาดที่ทำไมยังจะยืนหยัดได้ทั้งที่มีร้านสะดวกซื้อเค้ามีวิธีคิดแบบไหนกัน โรงสีที่คนทั้งตำบลเป็นเจ้าของขายข้าวเปลีอกที่ราคาเป็นธรรม มีข้าวสารปลอดสารพิษไว้กิน ได้เรียนรู้วิธีการออมเงินของคนในชุมชนที่มีกว่า 40 ล้านบาท และแวะชิมอาหารถิ่นทั้งคาวและหวานของลาวครั่งบ้านสระยายชี ซื้อผ้าซิ่นตีนจกเป็นของขวัญของฝาก....เราคอยต้อนรับท่านอยู่นะคะ