กิจกรรมการท่องเที่ยว

ONE DAY TRIP เรียนรู้วิถีชุมชน นั่งซาเล้งชมนากก นาบัว สัมผัสวิถีชาวสวน ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนสดๆ หอมหวานชื่นใจ ชมการสาธิตการทอเสื่อ การทำแหละใบจาก อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นแบบชาวบางสระเก้า ก่อนกลับแวะชมตลาดสี่มุมเมรุ ตลาดชื่อแปลก ที่มีสินค้าพื้นถิ่นให้เลือกช้อปมากมาย