กิจกรรมการท่องเที่ยว

แพ็ค1 วัน ราคา 450 บาทต่อหัวต่อคน อาหารสามมื้อ และของที่ระลึก 05.00 ตื่นเช้าดื่มเครื่องดื่มร้อนๆข้างเตาไฟ 06.00 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ องค์พระใหญ่ นมัสการพระพุทธรูป ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆไปพลาง 07.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 ชมโรงผลิตเครื่องเงิน 09.00 เดินเลือกซื้อเครื่องเงินที่ร้านขายเครื่องเงิน 10.00 ชมสาธิตการตีเหล็กและการทำเครื่องมือเหล็ก 11.00 ชมการทอผ้าจากกลุ่มสตรี วิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 สักการระพระธาตุ เดินชมทิวทัศน์ดอยและภูเขา 15.00 เดินสวนกาแฟ เก็บลูกเนียง (มะตึ่งยาง) จับปูนาขั้นบันได 16.00 นั่งมอเตอร์ไซค์ทัศนาชุมชนทำธุระส่วนตัว 17.00 เดินชมหมอกยามเช้าตอน5โมงเย็น 18.00 รับประทานอาหารเย็น 19.00 เดินถ่ายรูปทางเดิน light Night Street ที่เดียวในเมืองไทยตามอัธยาศัย