กิจกรรมการท่องเที่ยว

แพ็ค2 วัน ราคา 700 บาทต่อหัว ต่อคน อาหารห้ามื้อ และของที่ระลึก 07.00 ตื่นเช้าดื่มเครื่องดื่มร้อนๆข้างเตาไฟพูดคุยการใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน 09.00 ชมโรงผลิต เครื่องประดับเงินภายในชุมชน 09.20 เดินเลือกซื้อเครื่องเงินที่ร้านขายเครื่องเงิน 10.00 ชมสาธิตการตีเหล็กและการทำเครื่องมือเหล็ก 11.00 ชมการทอผ้าจากกลุ่มสตรี วิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 สักการระพระธาตุ เดินชมทิวทัศน์ดอยและภูเขา 15.00 นั่งมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบชุมชน 16.00 ทำธุระส่วนตัว 17.00 เดินชมหมอกยามเช้าตอน5โมงเย็น 18.00 รับประทานอาหารเย็น 19.00 เดินถ่ายรูปทางเดิน Night Street ที่เดียวในเมืองไทย ถนนที่มีแสงไฟในยามค่ำคืน