กิจกรรมการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วัดขนอน แหล่งท่องเที่ยงสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาเที่ยวไม่ขาดสาย โรงมหรสพเชิดหนังใหญ่ ที่พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมการแสดง นอกจากนี้ ยังมีตลาดด่านขนอน ที่เปิดให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และมีการแสดงหนังใหญ่เปิดให้ชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงแค่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อทำบุญให้กับวัดเป็นการทำนุบำรุงศาสนา