กิจกรรมการท่องเที่ยว

เยือนถิ่นกำเนิดเสาชิงชา สักการะพระองค์ดำนาลันทา สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดผาตั้ง ครูบาชัยมงคล ชิมกลอยไทรย้อย เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ตลาดไทรย้อย พักผ่อนชิวๆโฮมสเตย์ โปรแกรมการท่องเที่ยว 1. รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว(ศูนย์เรียนรู้) 2. ไหว้พระขอพรด้านโชคลาภและด้านสุขภาพวัดไทรย้อยและวัดผาตั้ง 3. ชมถิ่นกำเนิดเสาชิงช้า 4. ชมสวนสัก 5. ชมสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 6 ชมทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน 7. พักโฮมสเตย์ กลางคืนมีกิจกรรม งานขันโตกอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดง. 8. ชมสาธิตการแปรรูปกลอย 9. ซื้อของฝาก/ของที่ระลึกจากตลาดไทรย้อยและร้านค้าริมทาง ศักยภาพของหมู่บ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 1. รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 100-150 คน 2. รองรับนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนและมาเช้า-เย็นกลับ 3. มีรถจักรยานและรถซาเล้ง ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวปั่นชมทัศนียภาพชุมชน