กิจกรรมการท่องเที่ยว

เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว เคล้าเสียงดนตรีพื้นบ้าน ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทลื้อ (เฮือนไทลื้อ) ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดหนองบัว นมัสการเจ้าหลวงเมืองล้า เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และกลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด (ไก) และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน