กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านนาตีน ได้จัดทริปครึ่งวันทางบก ไว้รองรับนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงวิถีชาวบ้านในชุมชน เช่น การกรีดยาง การเขียนลายผ้าบาติก การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การปอกมะพร้าวน้ำหอม และชิมอาหารพื้นถิ่น