กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระพุทธศรีสุวรรณภูมิ ชมจิปาถะภัณฑ์สถานคูบัว ศูนย์ทอผ้าบ้านใต้หมู่ 4 (ทอผ้า/หัดจก/ข๊อปปิ้ง) ทานอาหารพื้นถิ่นกาดวิถีชุมชนคูบัว เดินดินกินโตก..อุ่นไอดินถิ่นคูบัว