กิจกรรมการท่องเที่ยว

เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือไหว้พระ ชมโบสถ์ร้าง