กิจกรรมการท่องเที่ยว

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวนครจำปาศรีในบรรยากาศที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีใกล้ชิด การสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านดงน้อยโดยการเลือกพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ฟังเสียงพิณ โปงลางและการแสดงฟ้อนจำปาศรี ชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ร่วมปลูกต้นยางนา ชมฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ การแปรรูปตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ การทำขนมและอาหารพื้นถิ่น เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยกลุ่มชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ที่ร้านค้าชุมชน บ้านดงน้อย