กิจกรรมการท่องเที่ยว

เช้า : ออกเดินทางสู่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ละลานตากับเบญรงค์ที่โด่งดังของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เยี่ยมชมและซื้อของฝากของที่ระลึกในราคาที่พูดคุยกันได้ แม่ค้าใจดีลดเยอะเพราะเป็นของทำเองที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเขียนลายเบญจรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลองลงมือเขียนลายเบญจรงค์ด้วยตัวเอง แล้วฝากเข้าเตาเผา จากนั้นทางหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีจะส่งพัสดุไปให้ถึงบ้านท่าน เที่ยง : แวะทานอาหารท้องถิ่น ณ ร้านนัยสวน ใกล้ๆ หมู่บ้าน บ่าย : เดินทางต่อไปไหว้พระที่วัดนางสาว/วัดท่ากระบือ/ชอปปิ้งตลาดน้ำวัดหนองพะองก่อนกลับบ้าน จากนั้นแวะซื้อของทะเลไปเป็นของฝาก ระหว่างทางก็ชมวิวนาเกลือยามเย็นที่สวยแปลกตาเป็นของแถมไปด้วย #ท่องเที่ยววันหยุด เที่ยวสมุทรสาคร# ข้อมูลเพิ่มเติม : ทริปวันเดียวเที่ยว 3 อำเภอ สมุทรสาคร https://www.chillpainai.com/scoop/285