กิจกรรมการท่องเที่ยว

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวนครจำปาศรีในบรรยากาศหมู่บ้านที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีใกล้ชิด ผืนป่า ณ ชุมชนอันอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม “บ้านดงน้อย” ลองมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านดงน้อยด้วยตัวเองโดยการเลือกพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงศิลปกรรมพื้นบ้าน ฟังเสียงพิณ โปงลางและการแสดงฟ้อนจำปาศรีที่ถือเป็นอัตลักษณ์ชุมชนของ ชาวบ้านดงน้อย ชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติร่วมปลูกต้นยางนา ที่เป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้าน เข้าชมฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ กระเป๋าผ้า การแปรรูปตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ การทำขนมและอาหารพื้นถิ่น เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอมือ กระเป๋าที่แปรรูปจาก ผ้าตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ ชิมขนมไทยที่ทำโดยกลุ่มชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ที่ร้านค้าชุมชน บ้านดงน้อย