กิจกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1: เขา (ขึ้นภูเขา) 07.00-08.00 น. -นักท่องเที่ยวทุกคนรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้มทะเล, กาแฟ ขนมพื้นบ้าน) ที่ศาลาบ้านปากน้ำละแม (หมู่ที่ 1) 08.00-08.30 น. ออกเดินทางไปตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 08.30-11.30 น. - ชมกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด (ฟังการบรรยายการเพาะปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่แรกของจังหวัดชุมพร, ชมการคัดแยก และบรรจุกล้วยหอมทองสำหรับส่งญี่ปุ่น) -ชมกลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทองฉาบ ส่งออกต่างประเทศ (ชมและทดลองทำการแปรรูปกล้วยหอมทองฉาบ) -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11.30-12.00 น. ออกเดินทางไปบ้านปากน้ำละแม (หมู่ที่ 1) 12.00-13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารเมนูเด็ด 4 อย่าง) แถมฟรี “เคยพรก”ที่ ศาลาบ้านปากน้ำละแม (หมู่ที่ 1) 13.00 -14.00 น. -สักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 เกจิชื่อดังประจำท้องถิ่น (หลวงพ่อชม นิ้วเพชร, หลวงพ่อเคลื่อน, หลวงปู่จันทร์) 14.00 -16.00 น. -สักการะพระธาตุเขาน้อย พร้อมร่วมฟ้อนรำวงถวายเพื่อความเป็นสิริมงคล (สถานที่บรรจุพระธาตุ ซึ่งมีเพียง 2 แห่งในจังหวัดชุมพร) -ชมการเพ้นท์ผ้าปะเต๊ะ (ชุดเครื่องแต่งกายประจำภาค) -สาธิตและร่วมทำขนมกาละแมร์ (ขนมโบราณขึ้นชื่อของอำเภอละแม) -ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว (สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะแก่งต่าง ๆ เช่น หมู่เกาะชุมพร เกาะสมุย) -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16.00-18.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ในเครือข่าย และพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (อาหารเมนูเด็ด 4 อย่าง) ณ ริมชายหาดปากน้ำละแม 20.00 น. กลับที่พัก วันที่ 2: เล (เที่ยวทะเล) 07.00-08.00 น. -นักท่องเที่ยวทุกคนรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้มทะเล, กาแฟ ขนมพื้นบ้าน) ที่ ศาลาบ้านปากน้ำละแม (หมู่ที่ 1) 08.00-11.00 น. เดินทางท่องทะเลอ่าวไทย -ชมปะการังน้ำตื้น (หรือ กรังแห้ง) (ท่านสามารถเดินอยู่บนท้องทะเล ท่ามกลางหมู่ปะการัง) (หมายเหตุ: โปรดเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม เช่น รองเท้าผ้าใบ) -เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน เช่น ยกลอบปลา, ลอบปลาหมึก, วางอวนกับชาวประมงตัวจริง -ถ่ายรูปกลางท้องทะเลอ่าวไทย โดยมีพระธาตุเขาน้อยเป็นฉากหลัง -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บนเรือหางยาว 11.00-12.00 น. -กลับที่พัก และทำภารกิจส่วนตัว 12.00-13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารเมนูเด็ด 4 อย่าง) แถมฟรี “น้ำพริกกะปิแท้+ผักปลอดสารพิษ” 13.00 -15.00 น. -ออกเดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ ริมชายทะเล [การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำสบู่จากใบผักเหลียง, การทำปุ๋ยไส้เดือนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมืออาชีพ, หน่อไม้ฝรั่ง] -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15.00 -16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 16.00-17.30 น. ร่วมกับชุมชนในการหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเย็น สำหรับมื้อพิเศษ [คราดหอย, คราดอวนริมตลิ่ง] 18.00-23.00 น. -ลงมือทำอาหารมื้อเย็นด้วยตัวเอง (จากกุ้ง หอย ปู ปลา ที่หามาได้) -รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (อาหารเมนูเด็ด 4 อย่าง) ณ ลานวัฒนธรรม หลาดใต้เคี่ยม -ร่วมสังสรรค์ และร้องคาราโอเกะ 23.00 น. กลับที่พัก วันที่ 3: สวน (ชมสวนเกษตรกรตัวอย่าง) 07.00-08.00 น. -นักท่องเที่ยวทุกคนรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้มทะเล, กาแฟ ขนมพื้นบ้าน) ที่ ศาลาบ้านปากน้ำละแม (หมู่ที่ 1) 08.00-08.30 น. ออกเดินทางไปที่ สวนเกษตรกรตัวอย่าง 08.30-11.00 น. -ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ -การแปรรูปทุเรียนปลอดสารเคมีกวน (ทุเรียนกวนอร่อยที่สุดในอำเภอละแม) -การแปรรูปกล้วยเล็บมือนางอบ -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -แวะชมวัด ที่มีห้องน้ำสะอาดที่สุดในประเทศไทย (วัดสวนสมบูรณ์) 11.00-13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารเมนูเด็ด 4 อย่าง) แถมฟรี “หอยเสียบดองชื่อดัง” -กลับที่พัก และทำภารกิจส่วนตัว 13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม