กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทริปบ้านหัวคูใน ใส่ใจสุขภาพคนเที่ยว เริ่มต้นด้วยเดินชมสวนสมุนไพร ศึกษาเรียนรู้สมุนไพรสายพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 300 ชนิด ที่นำมาปลูกรวมกันไว้ในแหล่งเดียว จากนั้นร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร ที่มีการนำสมุนไพรจากสวนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การทำยาดมสมุนไพร ต่อมาถ่ายรูปสะพานข้ามคลองวัดสุนทร ไหว้หลวงพ่อนนท์ในวิหารวัดสุนทร ขอพรเรื่องสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ (สามารถติดต่อละครรำมารำถวายหลวงพ่อนนท์ได้ ปกติจะมีในช่วงงานประจำปีวัดสุนทร) ชมโบสถ์เก่ามีภาพเขียนด้านหน้าโบสถ์ ศาลาเก่าแก่ ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆ บรรยากาศที่สงบให้ความสบายใจ สามารถแวะสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ ท่านจะได้รับความสุขใจจากธรรมะดีๆ จากหลวงพ่อกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อนพักเที่ยงชมสาธิตทำอาหารพื้นถิ่น แกงขี้เหล็ก ไข่เจียวสมุนไพร กล้วยบวชชี และรับประทานอาหารกลางวันฝีมือตัวเอง หนังท้องตึงทำกิจกรรมสบายๆ รอให้อาหารย่อยกันต่อไป ด้วยการล่องเรือชมคลองจากวัดสุนทรไปยังวัดพระเงิน ชมหอไตรเก่าแก่วัดพระเงิน อายุประมาณร้อยปี เป็นอาคารไม้ ตัวหอขนาด 2 ห้อง ตั้งอยู่เหนือคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปักอยู่กลางสระน้ำ ตัวหอไตรมีเฉลียงโดยรอบ หลังคาเป็นชั้นซ้อนกัน 2 ชั้น ประดับด้วยเครื่องลำยอง ไม้จำหลักปิดทอง ประดับกระจกหน้าบันเป็นไม้กระดานเรียบ จากนนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์สู่สวนไม้ดอกไม้ประดับ แวะชมสวนแคนตัส ชมสวนไม้ผล เลือกชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP และเดินทางต่อสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ชา ชมสวนหญ้าหวานชิมชาหญ้าหวาน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมากมายกลับไปฝากคนที่รัก ถือได้ว่านอกจากตัวเองจะสุขภาพดีแล้ว ยังเผื่อแผ่การดูแลสุขภาพแก่ที่เรารักได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางกลับโดยรถยนต์ไปยังสวนสมุนไพรจุดเริ่มต้นเพื่อเดินทางกลับบ้านกัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเดินทางได้ในเวลา 06.00-.08.00 น.สามารถทำกิจกรรมใส่บาตรพระทางเรื่อได้ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ 1 วัน แต่ได้สูตรลับสุขภาพแข็งกลับบ้าน ถือว่าคุ้มสุดๆ ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมเพียง 459 บาทต่อ 1 ท่าน เท่านั้น