กิจกรรมการท่องเที่ยว

แพ็คเกจทัวร์ 1 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่าย -ค่าเช่ารถจักรยาน วันละ 100 บาท - ค่าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3 จุด รวม 150 บาท/คน -อาหารมื้อค่ำ 200 บาท/คน -ที่พัก โฮมสเตย์ 200 บาท/คน (10คน) หากน้อยกว่า 10 คน คิดเหมา หลังละ 2000 บาท