กิจกรรมการท่องเที่ยว

“มาเที่ยวไทรย้อย น้อยกว่านี้ได้ไง”แบบ 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายต่อหัวคนละ 2,000 บาท วันที่ ๑ ... • ถึงศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว พักผ่อนยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายด้วยขนมพื้นบ้าน • ชวนกันเย็บบายศรีขันธ์ ๕ เพื่อสักการะเจ้าพ่อร่มขาวบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้าน • รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้าน และ แนะนำหมู่บ้าน • รับประทานอาหารกลางวัน กินอาหารพื้นถิ่น “กินแกงอ่อมไก่(ในตำนาน)” • ออกเดินทางด้วยรถรางไปที่วัดผารังหมี ไหว้หลวงพ่อเพชรมณี, ขึ้นบันไดสวรรค์ชมวิวมุมสูง • เดินทางไปฝึกทำซาลาเปากลิ่นใบเตยไส้มะม่วง ที่หมู่ ๑๒ บ้านคลองซับรัง พร้อมน้ำมะม่วงเย็นเจี๊ยบ หวาน หอม ชื่นใจ • ชมถ้ำใหญ่(เทพนิมิต) และพบค้างค้าวตัวเป็นๆ จำนวนเป็นล้านๆตัวบินอยู่บนเพดานถ้ำ พร้อมชมความงดงามของพระพุทธรูปแกะสลักกับผนังถ้ำ (ปล.ถ้าท่านไม่เหนื่อยจนเกินไป) • ชมค้างคาวออกหากินที่ เขาผาหลวง หมู่ ๑๒ บ้านคลองซับรัง • เดินทางกลับศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวหมู่ ๓ บ้านผารังหมีเพื่อรับประทานอาหารเย็น • ทำกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและชมการแสดงต้อนรับจากชาวบ้านผารังหมี ๑ ชุด • สนุกสนานกับกิจกรรมไม่เกิน ๓ ทุ่ม และแยกย้ายกลับบ้านพักโฮมสเตย์ ... วันที่ ๒ ... • อรุณสวัสดิ์ผารังหมี ทานอาหารเช้าที่บ้านพักโฮมสเตย์กับเจ้าของบ้าน ใส่บาตรร่วมกัน • พร้อมกันที่ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว • ชมกลุ่มทอเสื่อ / ทอผ้า ช็อบปิ้งผ้าทอและเสื่อทอลายพื้นถิ่น • ฝึกเย็บพวงกุญแจของที่ระลึกจากกลุ่มแปรรูปงานหัตกรรมบ้านผารังหมี พร้อมทานของว่าง • นั่งรถรางเยี่ยมชมหมู่ 2 วิสาหกิจชุมชนไทรย้อยชีววิถีหมู่บ้านหนองขมิ้น (เรื่องสมุนไพร, และสุขภาพ) • นั่งรถรางเยี่ยมชมหมู่ 1 บ้านพุกระโดน กินข้าวกลางวันอาหารพื้นถิ่น • เรียนรู้การทำกล้วยฉาบ พร้อมนำกล้วยฉาบไปไหว้พระ ๙ เกจิที่วิหาร • นั่งรถรางชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพล • นั่งรถรางเที่ยวชมแลนด์มาร์คบ้านมุง (นครป่าหินเมืองเนินมะปราง) • ชมค้างคาวออกจากถ้ำ ณ จุดแลนด์มาร์ค ตำบลบ้านมุง • กลับบ้านพักทำภารกิจส่วนตัว • รับประทานอาหารเย็นกับเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ ... วันที่ ๓ ... • ทานอาหารเช้าที่บ้านพักโฮมสเตย์กับเจ้าของบ้านใส่บาตรร่วมกับเจ้าของบ้าน • รวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่จันที เพื่อฝึกทำข้าวต้มแดก และนำมาเป็นอาหารว่าง • เดินทางไปเที่ยวชม บ้านเกษตรสมบูรณ์ ทดลองถอนกล้า และดำนา (ตามฤดูกาลการเพราะปลูก) • เดินทางกลับศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน • ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ศูนย์ตอนรับนักท่องเที่ยว ก่อนกล่าวคำอำลา • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ