กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ต้อรับนักท่องเที่ยวด้วยขบวนกลองยาว และ welcome drink น้ำบัวแดง ที่มีสรรพคุณ บำรุงหัวใจ - นำนักท่องเที่ยวชมแปลงเกษตรสาธิต ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นทท.ได้ลองยกยอใหญ่ (ยกสะดุ้ง) การจับปลาแบบชาวอีสานดั้งเดิม และนำปลาจากการยกยอใหญ่ไปทำอาหาร นทท.ได้กินอาหารจากที่ได้ลองยกยอ และมีกิจกรรมเก็บบัว เก็บเห็ด - จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น การปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบหมู่บ้าน การนวดสปา แบบสไตล์บ้านนา - ร่วมขบวนแห่พระ ที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านโนนกอก - กิจกรรมต่อไปคือ การห่อข้าวต้มมัด (ข้าวต้มโค่น)ธัญพืชกลีบบัวแดง เป็นข้าวต้มมัดที่เดียวในโลก นทท.จะได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถนำกลับบ้านได้ด้วย - กิจกรรมต่อไป เป็นการเรียนรู้กระบวนการทอผ้า ซึ่งเป็นสินค้า OTOP 5 ดาวของชุมชน นทท. ได้เรียนรู้การวาดลวดลายผ้า การย้อมสีโดยการนำดอกบัวแดงเป็นสีย้อมผ้า - กิจกรรมสุดท้าย นทท.เยี่ยมชม ศูนย์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก และเลือกซื้อสินค้า OTOP ตามอัธยาศัย และได้รับของที่ระลึกกลับบ้าน และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ