กิจกรรมการท่องเที่ยว

เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ไปตามถนนมิตรภาพ มุ่งสู่อำเภอชนบท เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2326 ศูนย์กลางเอกลักษณ์ไหมมัดหมี่ชนบท เวลา 09.30 น. ถึงอำเภอชนบท เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ สิ่งที่ให้ความเคารพ ของชาวชนบท เวลา 10.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าที่ศาลาไหมไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตื่นตากับลายผ้าไหมมัดหมี่โบราณ ของชาวชนบท และผ้าไหมมัดหมี่รางวัลชนะเลิศของเอเชีย เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปยังบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท หมู่บ้าน OTOP VILLAGE CHAMPION ( OVC) ของจังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้าไหมของอำเภอชนบทที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยง ไหมครบวงจร เวลา 12.00 น. ถึงหมู่บ้านหัวฝาย รับการต้อนรับและสักการะศาลปู่ตาของหมู่บ้าน และ รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษที่ศาลากลางบ้านหัวฝาย เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม แบบครบวงจร ชมการสาธิตการย้อมสีธรรมชาติ ที่กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย นางบุญสิน ราษฎร์เจริญ เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผ้าไหมแต้มหมี่ ลวดลายผ้าเป็นนวัตกรรม ใหม่ พร้อมสร้างประสบการณ์การแต้มหมี่ด้วยตนเอง ที่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหัวฝาย โดยนางสุภาณี ภูแล่นกี่ และเลือกซื้อผ้าไหมในราคาถูกใจ เวลา 15.00 น เดินทางไปยังถนนสายไหม ในอำเภอชนบท เพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้าไหม สำเร็จรูป และเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมในราคาคุ้มค่า เวลา 16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ